Vloerverwarming

Vloerverwarming is een ideale verwarming, maar er zijn wel een paar  belangrijke punten waaraan moet worden voldaan om de vloerverwarming tot in  lengte van dagen tot zijn recht te laten komen.

 1. De opbouw van de ruwbouw-vloer moet vlak zijn en aan de onder- en  zijkanten voorzien zijn van isolatie.
 2. In geval van bijverwarming dienen de  radiatoren goed te worden ingeregeld, zodat wordt voorkomen dat de  kamerthermostaat de warmtetoevoer te snel stopt.
 3. De onderlinge afstand van  de leidingen moeten zodanig worden gekozen dat een gelijkmatige  oppervlakte-temperatuur ontstaat.
 4. De lengte van buis (groep) niet mag te  lang zijn.
 5. Er moeten zo weinig mogelijk scherpe bochten zijn.
 6. Dilitatievoegen moeten worden aangebracht, zodat scheurvorming wordt voorkomen.

 

De voordelen van een goed werkend vloerverwarmings-systeem zijn:

 1. Een aangename en behaaglijke warmte.
 2. Geen koude voeten.
 3. Geen hinderlijke luchtbewegingen.
 4. Ook bij een lagere ruimte-temperatuur  (2 à 3 graden) is het nog behaaglijk.
 5. Geen last van droge lucht.
 6. Energie- en kostenbesparend.
 7. Gelijkmatige oppervlakte-temperatuur.
 8. Geluidsarm.
 9. Geen leidingen “in het zicht”.
 10. Lange levensduur.
 11. Een nog hoger rendement van uw H.R. ketel in verband met de lage  watertemperatuur.

Vloerverwarmings-verdeelstations zijn leverbaar in Staal-, Messing- en  R.V.S.-uitvoering. De R.V.S.-uitvoering wordt vaak toegepast wanneer een  installatie gerenoveerd wordt. R.V.S. wordt toegepast als er in het verleden nog  geen diffuus-vrije buis is gebruikt, en als er bij de renovatie nieuwe  installatie-onderdelen (zoals cv-ketel, radiatoren, etcetera) worden geplaatst.  Tevens wordt R.V.S. toegepast als men de installatie wil beschermen tegen  corrosie. Deze corrosie wordt veroorzaakt door zuurstof-doorlatende  vloerverwarmingsleidingen, die vaak nog in oudere gebouwen of woningen zijn  verwerkt. De verdeler is nu voorzien van een bronzen circulatiepomp en een  R.V.S.-expansievat.

 

Dubbel beveiligde vloerverwarmingsverdeler

Deze is leverbaar in 1 t/m 15 groepen.

Samenstelling:

 1. Een maximaal-thermostaat met regelbereik tussen 20 en 50 graden en een  dompelvoeler in het mengwater.
 2. Een inregelbaar retourventiel, tevens  bypass tussen de retourleiding naar de ketel en het vloerverwarmingssysteem.
 3. Een automatische snel-ontluchter.
 4. Ophangbeugels verstelbaar met  schroeven en pluggen.
 5. Grote thermometer in het mengwater.
 6. Een  circulatiepomp in diverse capaciteiten, afhankelijk van het aantal groepen op de  verdeler, voorzien van 1.50 meter waterdicht snoer en randgeaarde stekker.
 7. Een maximaal leidingthermostaat, als 2de beveiliging voor het uitschakelen van  de circulatiepomp bij te hoge watertemperaturen.

 

 

Algera overgenomen door Mensonides

Het installatiebedrijf Mensonides uit Harlingen heeft per 1 januari 2021 Algera Installatietechniek uit Beetgum overgenomen.

Kijk voor meer informatie op: www.mensonides.nl